Salvage KIA Rio Base Cars for Sale

Salvage KIA Rio Base for Sale

Sort by:

Image
Description
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 06/17/2019
Odometer: 130762 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $175
SC ST
2007 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2007
Sale Date: 06/17/2019
Odometer: 51552 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $325
SC ST
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 06/17/2019
Odometer: 191036 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $100
OR CI
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 06/17/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $50
WA BS
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 122874 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $200
WI BP
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 244685 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
TX SV
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 130899 E
Primary Dmg: Side
Current Bid: $60
TN SC
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 93943 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $300
MT CT
2007 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2007
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 133396 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
OR SC
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 174380 A
Primary Dmg: Normal wear
Current Bid: $175
AL CT
2007 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2007
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 137522 E
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $200
MI CZ
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 83732 A
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $425
CA CQ
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 126011 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $175
WI CT
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 06/18/2019
Odometer: 161917 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
CA SC
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 06/19/2019
Odometer: 122077 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $300
TX CT
2007 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2007
Sale Date: 06/19/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $200
PA PX
2007 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2007
Sale Date: 06/19/2019
Odometer: 89054 A
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $100
OR PX
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 06/19/2019
Odometer: 113008 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $250
IL SC
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 06/19/2019
Odometer: 97070 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
PA SC
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 06/19/2019
Odometer: 137150 N
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $0
OH CT
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 06/20/2019
Odometer: 128725 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
TN SC
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 06/20/2019
Odometer: 140396 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $925
TX CT
2007 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2007
Sale Date: 06/20/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $0
TX CT
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 06/21/2019
Odometer: 93738 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
PA SC
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 06/24/2019
Odometer: 160544 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NC SC
American Salvage Cars