Salvage KIA Rio Base Cars for Sale

Salvage KIA Rio Base for Sale

Sort by:

Image
Description
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 180868 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $200
PA SC
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $175
IL CZ
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 99839 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $975
MI CZ
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 196326 E
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $80
CA CQ
2007 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2007
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 106634 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $400
TX CT
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 179419 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
SC ST
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 163488 A
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $350
IN ST
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 167174 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
GA ST
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 144703 A
Primary Dmg: Side
Current Bid: $125
FL RB
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 257273 E
Primary Dmg: All over
Current Bid: $150
MT CT
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 68900 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NY SM
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 144480 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $100
OR SC
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 112860 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $175
QC SR
2007 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2007
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 127975 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $150
WI CT
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $0
OK ST
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 97741 A
Primary Dmg: Undercarriage
Current Bid: $0
CA SC
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 64380 A
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $0
PA SC
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 02/27/2019
Odometer: 129322 E
Primary Dmg: Frame Damage
Current Bid: $225
LA ST
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 02/27/2019
Odometer: 88576 E
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $175
AL ST
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 02/28/2019
Odometer: 252846 E
Primary Dmg: Side
Current Bid: $100
MO SC
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 02/28/2019
Odometer: 73450 A
Primary Dmg: Rollover
Current Bid: $0
PA SC
2011 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2011
Sale Date: 02/28/2019
Odometer: 96236 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $525
OH CT
2009 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2009
Sale Date: 03/01/2019
Odometer: 95744 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MO SC
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 03/01/2019
Odometer: 102112 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
IL SC
2008 KIA RIO BASE
KIA Rio Base, 2008
Sale Date: 03/01/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $0
TX CT
American Salvage Cars