Salvage KIA Sorento Cars for Sale

Salvage KIA Sorento for Sale

Sort by:

Image
Description
2012 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2012
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 74717 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $25
AK BS
2012 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2012
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 23421 A
Primary Dmg: Rollover
Current Bid: $25
AK BS
2016 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2016
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 57994 A
Primary Dmg: Rear
Current Bid: $0
MS SC
2004 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2004
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 282452 A
Primary Dmg: Repossession
Current Bid: $25
VA CT
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 57133 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $2,550
NV SC
2014 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2014
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 55125 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $3,125
PA SC
2015 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2015
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 41437 A
Primary Dmg: Hail
Current Bid: $2,575
KS SC
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 193651 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
KS SC
2012 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2012
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 26339 N
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $800
PA SC
2016 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2016
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 73792 A
Primary Dmg: Left & right
Current Bid: $25
CA SC
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 158742 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $825
PA SC
2018 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2018
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 9221 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $1,025
GA SC
2007 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2007
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 206444 E
Primary Dmg: Right front
Current Bid: $0
GA SC
2012 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2012
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 122224 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
VA CT
2006 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2006
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 137933 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
ID SC
2017 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2017
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 28391 A
Primary Dmg: Left front
Current Bid: $8,375
PA SC
2008 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2008
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 142369 E
Primary Dmg: Unknown
Current Bid: $775
GA CT
2005 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2005
Sale Date: 04/19/2019
Odometer: 143954 A
Primary Dmg: Front & rear
Current Bid: $25
MA CT
2006 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2006
Sale Date: 04/22/2019
Odometer: 189981 E
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $25
NC CT
2005 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2005
Sale Date: 04/22/2019
Odometer: 158510 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $250
TX ST
2006 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2006
Sale Date: 04/22/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $25
TN CT
2005 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2005
Sale Date: 04/22/2019
Odometer: 160323 E
Primary Dmg: Left front
Current Bid: $0
CA SC
2012 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2012
Sale Date: 04/22/2019
Odometer: 119484 A
Primary Dmg: Left front
Current Bid: $25
ME SC
2005 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2005
Sale Date: 04/22/2019
Odometer: 205925 A
Primary Dmg: Left rear
Current Bid: $25
OH OT
2013 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2013
Sale Date: 04/22/2019
Odometer: 65243 A
Primary Dmg: Rear
Current Bid: $2,250
NC SC
American Salvage Cars