Salvage KIA Sorento Cars for Sale

Salvage KIA Sorento for Sale

Sort by:

Image
Description
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 95146 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $225
OR SC
2007 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2007
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 232902 A
Primary Dmg: Unknown
Current Bid: $0
ME OT
2003 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2003
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 262399 A
Primary Dmg: Left rear
Current Bid: $25
NJ CT
2014 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2014
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 71822 A
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $2,050
MA ST
2016 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2016
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 49857 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $2,775
NJ SC
2004 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2004
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 156756 A
Primary Dmg: All over
Current Bid: $25
MD CT
2004 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2004
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 132047 A
Primary Dmg: Repossession
Current Bid: $200
CA CZ
2014 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2014
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 81617 A
Primary Dmg: Right front
Current Bid: $1,025
FL RR
2005 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2005
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Rollover
Current Bid: $0
FL CD
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 146586 A
Primary Dmg: Right side
Current Bid: $1,100
TX ST
2004 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2004
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 1 E
Primary Dmg: Left side
Current Bid: $25
NC SC
2017 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2017
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 30295 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $2,025
NJ SC
2016 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2016
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 94864 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $25
NC SC
2013 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2013
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 126227 A
Primary Dmg: Rear
Current Bid: $1,700
NC SC
2012 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2012
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 110315 A
Primary Dmg: Rear
Current Bid: $1,550
NJ SC
2017 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2017
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 39936 A
Primary Dmg: Left front
Current Bid: $0
OR SC
2008 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2008
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 144642 A
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $100
CT CT
2013 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2013
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 81147 A
Primary Dmg: Left front
Current Bid: $975
OH SC
2014 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2014
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 163119 A
Primary Dmg: Repossession
Current Bid: $2,100
TX CT
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 129744 A
Primary Dmg: Right side
Current Bid: $1,525
FL CD
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 217048 A
Primary Dmg: Rear
Current Bid: $1,250
NC SC
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 151092 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $800
NC SC
2015 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2015
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 101736 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $25
TX ST
2006 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2006
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 169588 E
Primary Dmg: Repossession
Current Bid: $250
FL CT
2005 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2005
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 89799 X
Primary Dmg: Rear
Current Bid: $200
AZ CT
American Salvage Cars