Salvage KIA Sorento Cars for Sale

Salvage KIA Sorento for Sale

Sort by:

Image
Description
2007 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2007
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 160297 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $25
GA SC
2006 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2006
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 127083 E
Primary Dmg: Engine damage
Current Bid: $225
NV REG
2013 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2013
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 35398 A
Primary Dmg: Right front
Current Bid: $1,000
PA SC
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 218015 A
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $1,425
VA CT
2007 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2007
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 168883 A
Primary Dmg: Repossession
Current Bid: $425
VA CT
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 113480 A
Primary Dmg: Front & rear
Current Bid: $1,725
PA SC
2013 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2013
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 21310 N
Primary Dmg: Burn
Current Bid: $25
PA SC
2014 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2014
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 98026 A
Primary Dmg: Left front
Current Bid: $3,000
MD SC
2013 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2013
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 67666 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $250
CA SC
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 110498 A
Primary Dmg: Front & rear
Current Bid: $0
CA CZ
2005 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2005
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Rollover
Current Bid: $25
MS JC
2006 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2006
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 191916 A
Primary Dmg: Left & right
Current Bid: $0
KY SC
2011 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2011
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 130754 A
Primary Dmg: Right side
Current Bid: $1,550
KS SC
2014 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2014
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 71052 N
Primary Dmg: Right side
Current Bid: $3,150
MS SC
2008 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2008
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 169864 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MA CT
2018 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2018
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 4170 N
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $6,775
PA SC
2018 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2018
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 31891 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $4,700
PA SC
2013 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2013
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 60365 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
CA SC
2005 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2005
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 172299 A
Primary Dmg: Left side
Current Bid: $50
VA CT
2005 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2005
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 116291 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $25
OH OT
2012 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2012
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 102381 A
Primary Dmg: Water/Flood
Current Bid: $1,625
CA SC
2007 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2007
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 171059 E
Primary Dmg: Left & right
Current Bid: $425
GA CT
2006 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2006
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 104940 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $275
NC SC
2015 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2015
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 52576 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $800
VA SC
2006 KIA SORENTO
KIA Sorento, 2006
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 169874 E
Primary Dmg: Repossession
Current Bid: $25
TX OT
American Salvage Cars