Salvage KIA Spectra Cars for Sale

Salvage KIA Spectra for Sale

Sort by:

Image
Description
2007 KIA SPECTRA
KIA Spectra, 2007
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 108434 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $300
IA RGC
2007 KIA SPECTRA5 S
KIA SPECTRA5 S, 2007
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 97603 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $550
NC SC
2006 KIA NEW SPECTRA
KIA New Spectra, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 213056 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $125
MD S1
2006 KIA NEW SPECTRA
KIA New Spectra, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 118328 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $175
UT SC
2005 KIA NEW SPECTRA
KIA New Spectra, 2005
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $30
TX SV
2007 KIA SPECTRA5 S
KIA SPECTRA5 S, 2007
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 170557 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $425
IL PX
2008 KIA SPECTRA
KIA Spectra, 2008
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 186910 A
Primary Dmg: Left side
Current Bid: $325
NC SC
2005 KIA NEW SPECTRA
KIA New Spectra, 2005
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 209834 E
Primary Dmg: Side
Current Bid: $225
CO CT
2004 KIA NEW SPECTRA
KIA New Spectra, 2004
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 160792 A
Primary Dmg: Normal wear
Current Bid: $15
HI CT
2001 KIA SPECTRA
KIA Spectra, 2001
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 118801 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
CA CZ
2006 KIA NEW SPECTRA
KIA New Spectra, 2006
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 124360 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $200
MI CT
2009 KIA SPECTRA
KIA Spectra, 2009
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 134594 A
Primary Dmg: Left front
Current Bid: $0
OR SC
2004 KIA SPECTRA GS
KIA Spectra GS, 2004
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 58909 E
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $0
MN PO
2006 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2006
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Water/Flood
Current Bid: $125
LA PW
2004 KIA NEW SPECTRA
KIA New Spectra, 2004
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 189845 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
IN ST
2005 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2005
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NC SC
2007 KIA SPECTRA
KIA Spectra, 2007
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 178860 A
Primary Dmg: Right rear
Current Bid: $0
OH SC
2006 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2006
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $175
WI CT
2007 KIA SPECTRA
KIA Spectra, 2007
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 220360 A
Primary Dmg: Hail
Current Bid: $0
CO BS
2007 KIA SPECTRA5 S
KIA SPECTRA5 S, 2007
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 196421 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NE ST
2006 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2006
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 129405 A
Primary Dmg: Minor Dents/Scratches
Current Bid: $200
MD CT
2006 KIA NEW SPECTRA
KIA New Spectra, 2006
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $300
NC CZ
2006 KIA NEW SPECTRA
KIA New Spectra, 2006
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 167669 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $125
VA CT
2006 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2006
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 148597 A
Primary Dmg: Rear end
Current Bid: $0
VA ST
2009 KIA SPECTRA
KIA Spectra, 2009
Sale Date: 12/11/2018
Odometer: 92570 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $225
AZ SC
American Salvage Cars