Salvage KIA SPECTRA5 Cars for Sale

Salvage KIA SPECTRA5 for Sale

Sort by:

Image
Description
2005 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2005
Sale Date: 02/22/2019
Odometer: 143086 A
Primary Dmg: Right side
Current Bid: $25
PA SC
2005 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2005
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 150633 E
Primary Dmg: Repossession
Current Bid: $0
TX OT
2008 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2008
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 155958 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NC SC
2008 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2008
Sale Date: 02/25/2019
Odometer: 95675 E
Primary Dmg: Right front
Current Bid: $25
OR SC
2008 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2008
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 132310 A
Primary Dmg: Left rear
Current Bid: $0
VA CT
2005 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2005
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 64545 A
Primary Dmg: Front & rear
Current Bid: $25
KY SC
2005 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2005
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 157908 A
Primary Dmg: Right rear
Current Bid: $25
AZ SC
2008 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2008
Sale Date: 02/26/2019
Odometer: 111198 E
Primary Dmg: Mechanical
Current Bid: $0
TX ST
2005 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2005
Sale Date: 02/27/2019
Odometer: 376789 E
Primary Dmg: Right front
Current Bid: $25
CA CZ
2008 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2008
Sale Date: 02/27/2019
Odometer: 182176 E
Primary Dmg: Right side
Current Bid: $25
LA SC
2007 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2007
Sale Date: 03/05/2019
Odometer: 85270 A
Primary Dmg: Left rear
Current Bid: $0
AZ SC
2006 KIA SPECTRA5
KIA SPECTRA5, 2006
Sale Date: 03/06/2019
Odometer: 142845 E
Primary Dmg: Front & rear
Current Bid: $0
VA CT
American Salvage Cars