Salvage KIA SPECTRA5 5 Cars for Sale

Salvage KIA SPECTRA5 5 for Sale

Sort by:

Image
Description
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 04/23/2019
Odometer: 126985 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $250
OR SC
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 04/23/2019
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
QC SR
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 04/23/2019
Odometer: 145275 A
Primary Dmg: Biohazard/Chemical
Current Bid: $0
OR CT
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 04/25/2019
Odometer: 128880 A
Primary Dmg: All over
Current Bid: $325
CO ST
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 04/25/2019
Odometer: 145387 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
AB BV
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 97827 A
Primary Dmg: Water/Flood
Current Bid: $0
TX KV
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 132985 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
VA ST
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 65710 A
Primary Dmg: Side
Current Bid: $0
OR SC
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 135346 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NC SC
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Burn
Current Bid: $0
PA SC
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 192391 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
ON ST
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 42314 E
Primary Dmg: Side
Current Bid: $0
TX SV
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 185716 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
QC SR
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 165273 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
CA SC
American Salvage Cars