Salvage KIA SPECTRA5 5 Cars for Sale

Salvage KIA SPECTRA5 5 for Sale

Sort by:

Image
Description
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 12/10/2018
Odometer: 190289 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $175
AZ SC
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 12/12/2018
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MA ST
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 12/12/2018
Odometer: 137283 A
Primary Dmg: Side
Current Bid: $0
CO ST
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 12/12/2018
Odometer: 71390 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
NY SM
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 12/13/2018
Odometer: 83435 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
CA SC
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: 12/13/2018
Odometer: 214761 A
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
CA SL
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 97827 A
Primary Dmg: Water/Flood
Current Bid: $0
TX KV
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 130385 A
Primary Dmg: All over
Current Bid: $0
TX SV
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 182611 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MN CT
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 122754 E
Primary Dmg: Water/Flood
Current Bid: $0
CT ST
2008 KIA SPECTRA5 5
KIA SPECTRA5 5, 2008
Sale Date: Coming Soon
Odometer: 0 E
Primary Dmg: Front end
Current Bid: $0
MO SC
American Salvage Cars